Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0409981*****6 20.05.2020 14.08.2024
2 2207959*****6 20.05.2020 16.08.2024
3 1007980*****6 22.05.2020 19.08.2024
4 2511937*****9 25.05.2020 21.08.2024
5 2206954*****5 25.05.2020 21.08.2024
6 3112983*****5 24.06.2020 23.08.2024
7 2306949*****6 31.03.2022 26.08.2024
8 0703969*****6 03.11.2023 28.08.2024
9 2403977*****0 03.11.2023 28.08.2024
10 2710941*****6 03.11.2023 02.09.2024
11 1704946*****7 08.12.2023 04.09.2024
12 1609963*****3 08.03.2024 04.09.2024
13 2001977*****0 08.03.2024 09.09.2024
14 0911971*****9 25.03.2024 16.09.2024
15 0809961*****6 29.02.2024 23.09.2024
16 0701972*****8 29.02.2024 27.09.2024
17 2501957*****6 08.03.2024 30.09.2024
18 1502957*****9 08.03.2024 30.09.2024
19 1112964*****6 20.05.2024 30.09.2024