Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2206954*****5 25.05.2020 26.02.2024
2 3112983*****5 24.06.2020 27.02.2024
3 2710941*****6 03.11.2023 27.02.2024
4 2306949*****6 31.03.2022 28.02.2024
5 0703969*****6 03.11.2023 28.02.2024
6 2403977*****0 03.11.2023 28.02.2024
7 1207960*****7 31.03.2022 29.02.2024
8 1501958*****6 20.05.2020 01.03.2024
9 2707976*****9 22.05.2020 01.03.2024
10 2207959*****6 20.05.2020 18.03.2024
11 1007980*****6 22.05.2020 19.03.2024
12 1704946*****7 08.12.2023 19.03.2024
13 0204954*****1 08.12.2023 20.03.2024
14 0409981*****6 20.05.2020 22.03.2024
15 2511937*****9 25.05.2020 22.03.2024
16 1104979*****7 19.02.2024 22.03.2024
17 0505972*****0 21.02.2024 26.03.2024
18 2510949*****4 21.02.2024 26.03.2024
19 0807986*****8 20.02.2024 01.04.2024
20 1412948*****5 20.02.2024 01.04.2024
21 2310976*****7 05.02.2024 10.04.2024
22 0601952*****2 20.02.2024 07.05.2024
23 1907964*****4 20.02.2024 07.05.2024
24 0602968*****8 20.02.2024 07.05.2024