Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2302955*****2 14.02.2020 26.02.2024
2 0205006*****9 14.02.2020 26.02.2024
3 1710969*****8 25.05.2020 26.02.2024
4 2007980*****1 14.02.2020 29.02.2024
5 0609969*****4 20.05.2020 29.02.2024
6 0801952*****0 24.06.2020 29.02.2024
7 2205967*****5 24.06.2020 29.02.2024
8 2112958*****3 17.09.2020 01.03.2024
9 2901963*****8 25.05.2020 04.03.2024
10 1104978*****5 25.05.2020 04.03.2024
11 1811956*****6 25.05.2020 05.03.2024
12 0607948*****9 17.09.2020 05.03.2024
13 0101972*****7 16.10.2020 05.03.2024
14 1908980*****2 16.10.2020 05.03.2024
15 1611002*****1 16.10.2020 06.03.2024
16 1006963*****6 25.05.2020 18.03.2024
17 0212993*****7 11.06.2020 22.03.2024
18 2011961*****1 19.06.2020 22.03.2024
19 2203958*****0 14.02.2020 25.03.2024
20 2912993*****4 06.11.2020 25.03.2024