Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1104978*****5 25.05.2020 07.08.2024
2 2901963*****8 25.05.2020 07.08.2024
3 2112958*****3 17.09.2020 07.08.2024
4 1611002*****1 16.10.2020 09.08.2024
5 0212993*****7 11.06.2020 23.08.2024
6 2011961*****1 19.06.2020 23.08.2024
7 1006963*****6 25.05.2020 30.08.2024
8 1811956*****6 25.05.2020 30.08.2024
9 0607948*****9 17.09.2020 30.08.2024
10 0101972*****7 16.10.2020 30.08.2024
11 1908980*****2 16.10.2020 30.08.2024
12 2203958*****0 14.02.2020 04.09.2024
13 2302955*****2 14.02.2020 04.09.2024
14 0205006*****9 14.02.2020 04.09.2024
15 1710969*****8 25.05.2020 04.09.2024
16 2912993*****4 06.11.2020 04.09.2024
17 2007980*****1 14.02.2020 09.09.2024
18 0609969*****4 20.05.2020 09.09.2024
19 0801952*****0 24.06.2020 09.09.2024
20 2205967*****5 24.06.2020 09.09.2024
21 0111998*****6 26.03.2024 27.11.2024