Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0906954*****6 20.02.2024 01.04.2024
2 0109958*****4 20.02.2024 01.04.2024
3 0703948*****8 20.02.2024 01.04.2024
4 1611965*****5 20.02.2024 01.04.2024
5 2606967*****2 20.02.2024 01.04.2024
6 2610969*****7 20.02.2024 01.04.2024
7 0309961*****5 20.02.2024 01.04.2024
8 1502951*****0 20.02.2024 01.04.2024
9 0103964*****0 20.02.2024 01.04.2024
10 2606950*****9 20.02.2024 07.05.2024
11 0609953*****3 20.02.2024 07.05.2024
12 0806965*****3 20.02.2024 07.05.2024