Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0906949*****6 07.07.2024 24.07.2024
2 0308966*****7 12.07.2024 31.07.2024
3 0706963*****0 12.07.2024 01.08.2024
4 1712975*****9 12.07.2024 01.08.2024
5 0909976*****7 14.07.2024 06.08.2024
6 2308965*****9 14.07.2024 06.08.2024
7 1405974*****9 27.03.2024 28.08.2024
8 1709943*****4 14.05.2024 16.09.2024
9 0501953*****6 20.05.2024 16.09.2024
10 0411957*****3 20.05.2024 06.11.2024