Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0111950*****2 09.01.2024 23.02.2024
2 0503951*****1 31.03.2023 27.02.2024
3 2005974*****4 10.01.2024 28.02.2024
4 1201970*****3 19.02.2024 01.03.2024
5 2808959*****3 23.01.2024 19.03.2024
6 2605968*****8 05.02.2024 22.03.2024
7 1907956*****1 26.01.2024 28.03.2024
8 1805961*****1 31.01.2024 05.04.2024
9 1905958*****6 01.02.2024 11.04.2024
10 1707945*****4 02.02.2024 15.04.2024
11 1710969*****7 05.02.2024 19.04.2024
12 0901971*****2 07.02.2024 23.04.2024
13 1608955*****5 12.02.2024 26.04.2024
14 1510961*****5 12.02.2024 29.04.2024