Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: ЦТ дијагностика кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0411969*****6 09.01.2024 26.02.2024
2 1502968*****0 17.01.2024 07.03.2024
3 2809947*****4 12.02.2024 15.03.2024
4 2507951*****9 12.02.2024 20.03.2024
5 0108958*****7 24.01.2024 22.03.2024
6 1601951*****3 24.01.2024 22.03.2024
7 1003976*****3 25.01.2024 25.03.2024
8 0203951*****4 26.01.2024 28.03.2024
9 1711952*****7 18.02.2024 29.03.2024
10 0307962*****8 20.02.2024 01.04.2024
11 2406946*****8 31.01.2024 08.04.2024
12 2204975*****7 31.01.2024 09.04.2024
13 1408957*****2 01.02.2024 10.04.2024
14 0203955*****4 04.02.2024 17.04.2024
15 0510948*****3 07.02.2024 22.04.2024
16 0112954*****0 08.02.2024 25.04.2024
17 0704962*****7 08.02.2024 25.04.2024