Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0312958*****1 02.07.2020 31.07.2024
2 0712949*****2 13.12.2023 31.07.2024
3 0902967*****6 08.03.2024 02.08.2024
4 1609963*****3 08.03.2024 09.08.2024
5 0601958*****3 23.09.2020 26.08.2024
6 0809961*****6 29.02.2024 26.08.2024
7 2206961*****4 31.03.2022 28.08.2024
8 0703969*****6 03.11.2023 30.08.2024
9 1811950*****8 20.05.2020 02.09.2024
10 2202960*****6 20.05.2020 02.09.2024
11 0701970*****2 21.05.2020 02.09.2024
12 2402965*****1 11.06.2020 02.09.2024
13 2508968*****0 08.12.2023 02.09.2024
14 1704946*****7 08.12.2023 02.09.2024
15 0909955*****3 13.12.2023 04.09.2024
16 0101971*****1 13.12.2023 06.09.2024
17 0309957*****4 19.06.2020 09.09.2024
18 2208949*****4 13.12.2023 09.09.2024
19 0701972*****8 29.02.2024 09.09.2024
20 2708974*****3 24.06.2020 11.09.2024
21 1104970*****0 13.12.2023 11.09.2024
22 2710971*****5 25.03.2024 13.09.2024
23 2203981*****6 25.03.2024 18.09.2024
24 0911971*****9 25.03.2024 18.09.2024
25 2612974*****8 20.05.2024 18.09.2024