Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР дијагностика - преглед кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0509961*****8 20.02.2024 01.04.2024
2 2506949*****7 20.02.2024 01.04.2024
3 0105964*****5 20.02.2024 01.04.2024
4 0411977*****4 20.02.2024 01.04.2024
5 2807949*****8 20.02.2024 01.04.2024
6 2403970*****5 20.02.2024 01.04.2024
7 2108954*****8 20.02.2024 01.04.2024
8 0707949*****7 20.02.2024 01.04.2024
9 0606954*****6 20.02.2024 01.04.2024
10 2009952*****6 20.02.2024 01.04.2024
11 1010985*****8 20.02.2024 01.04.2024
12 2301967*****7 20.02.2024 01.04.2024
13 2610953*****3 20.02.2024 01.04.2024
14 2406954*****2 20.02.2024 07.05.2024
15 2901952*****6 20.02.2024 07.05.2024
16 2102964*****4 20.02.2024 07.05.2024
17 2203964*****4 20.02.2024 07.05.2024
18 1602963*****9 20.02.2024 07.05.2024
19 0409945*****1 20.02.2024 07.05.2024
20 2503951*****1 20.02.2024 07.05.2024