Аутоматска овера картица здравственог осигурања и за остале основе осигурања

Почев од 28.02.2018. године, Републички фонд за здравствено осигурање аутоматски оверава здравствене картице осигураницима самосталних делатности, пољопривредницима, свештеницима, верским службеницима, иностарним пензионерима, односно лицима која примају пензију или инвалиднину од државе са којом не постоји билатерални споразум о социјалном осигурању и самосталним уметницима. Овера се врши под условом да је доспели допринос плаћен и да је Пореска управа доставила наведени податак. У питању је друга фаза пројекта аутоматске овере здравствених картица, који је Републички фонд за здравствено осигурање започео у октобру 2017. године. У првој фази наведеног пројекта, аутоматском овером обухваћена су лица ангажована код послодавца, (радни однос на одређено и неодређено време, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу), корисници пензије, корисници новчане накнаде преко Националне службе за запошљавање, и чланови породице наведених категорија осигураника, лица која су поднела захтев за утврђивање права на пензију и новчану накнаду преко Националне службе за запошљавање, лица старија од 65 гидина, особе са инвалидитетом и ментално недовољно развијена лица, монаси и монахиње, итд.

Напомињемо да је физичким лицима податак о овери здравствене картице могу проверити путем апликације на нашем сајту, на страници http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/provera-overe-zdrisp, док је послодавцима податак о овери доступан на Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Доц. Др Сања Радојевић-Шкодрић у посети филијали Зрењанин и испостави РФЗО-а Нови Бечеј

Вршилац дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање доц. др Сања Радојевић-Шкодрић обишла је у склопу редовних активности плана обиласка филијала и испостава Републичког фонда за здравствено осигурање, филијалу у Зрењанину и испоставу у Новом Бечеју.

Разлог одласка је обилазак филијале и разговор о ситуацији у филијали, као и преглед на лицу места испоставе Нови Бечеј а везано за стање просторија ове испоставе.

У филијали Зрењанин је разговарано са директором филијале, Игором Достанићем, који је упознао са ситуацијом у филијали-радом стручних служби, стањем објекта и проблемима који постоје, изнео је предлоге за одређена кадровска решења и предлоге за другачије организовање служби, упознао је са сарадњом са здравственим установама на територији филијале Зрењанин, као и са сарадњом са локалном самоуправом. После овог разговора в.д директора РФЗО је обишла зграду и упознала се за запосленима и у директном разговору се информисала о условима рада и проблемима које запослени имају.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала и даваоце здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2018. године да издају лекове, медицинско-техничка помагала и пружају услуге БМПО, на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2017. годину, до закључења уговора за 2018. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2017. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2017. године;
3) да намеравају да закључе уговор са Републичким фондом за 2018. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО који нема намеру да закључи уговор за 2018. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2017. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2017. години.

ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РФЗО и Министарство здравља настављају добру праксу ангажовања иностраних стручњака

Добра пракса довођења иностраних медицинских стручњака за обављање интервенција које ће бити обављене у нашој земље, а о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, наставља се и у 2018.години. Тако је већ за јануар одобрено ангажовање стручњака из САД-а и Велике Британије који ће оперисати наше најмлађе пацијенте.

Реч је о доласку кардиохирурга prof. dr Christopher Baird-а из Boston Children Hospital, САД, који ће у периоду 17.01.-20.01.2018.године обавити комплексне кардиохируршке интервенције код 4 пацијента у Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ у Београду.

Такође, у периоду 21.01.-24.01.2018.године, кардиохирург проф. др Martin Kostolny-a iz Great Ormond Street Hospital, Лондон, Енглеска, обавиће комплексне кардиохируршке интервенције код 3 пацијента у Универзитетској дечјој клиници у Београду.

Подсећамо da je u 2017. години, РФЗО је одобрио и финансирао ангажовање шест иностраних стручњака из Енглеске, Немачке и Италије (операције комлексних урођених срчаних мана) у Универзитетској дечјој клиници и ИКВБ „Дедиње“, као и неурохирурга из Италије и Хрватске ради извођења неурохируршких операција у КЦС. На овај начин је успешно оперисано 7 педијатријских и 22 адултна пацијената на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Министарство здравља и Републички фонд за здравствено осигурање na овај начин настављају довођење иностраних стручњака и на тај начин омогућавају стицање нових знања домаћих стручњака, осигураном лицу омогућава лечење у својој земљи и постиже уштеда финансијских средстава, која могу бити употребљена за лечење других пацијената.

Обавештење

Обавештавамо осигуранике Републичког фонда за здравствено осигурање да од 1.12.2017. године захтеве за издавање картице здравственог осигурања, могу поднети преко Портала е-управа и на шалтерима филијала и испостава Републичког фонда за здравствено осигурање.
ЈП Пошта Србије од 1.12.2017. године не прима захтеве за издравање картице здравственог осигурања, због истека Уговора о реализацији Закључка Владе РС 05 број:180-10800/2016 од 9.11.2016. године.