Обавештење апотекама и даваоцима здравственим услуга БМПО

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке  и даваоце  здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2019. године да издају лекове и пружају услуге БМПО, на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2018. годину, до закључења уговора за 2019. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2018. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2018. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2019. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО који нема намеру да закључи уговор за 2019. годину, може да се закључи анекс уговора о продужењу важења уговора за 2018. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2018. години.

Саопштење за медије

Републички фонд за здравствено осигурање омогућио је грађанима да на једноставан и лак начин добију све неопходне информације у вези са остваривањем својих права из обавезног здравственог осигурања путем Националног контакт центра РФЗО-а.

У пробној фази тренутно је број 011/735-0900 путем којег ће сви заинтересовани моћи да добију информације о здравственом осигурању и услугама које се пружају на терет здравственог осигурања.

Цена позива телефонског броја (из фиксне телефоније) је по цени локалног позива, а радно време инфо-линије је сваког радног дана од 07:30 - 15:30.

У протеклих годину извршено 7 милиона аутоматских овера картица здравственог осигурања

У протеклих 365 дана, од како је уведена у октобру 2017. године, аутоматска овера картица здравственог осигурања омогућена је за више од 5,5 милиона осигураника, а извршено је укупно 7 милиона аутоматских овера.

Аутоматска овера здравствених картица још један је од механизама у модернизацији јавне управе и део је мера којима се уводи електронска управа у држави. Омогућава бржу и једноставнију оверу исправа о здравственом осигурању, само на основу података да је допринос уплаћен, без одласка на шалтер и достављања различите документације. Увођењем аутоматске овере здравствених картица, Влада је испунила обећање и растеретила послодавце и грађане, штедећи им време одласка и чекања на шалтерима Републичког фонда за здравствено осигурање.

РФЗО је у октобру прошле године увео могућност аутоматске овере здравствених картица за особе ангажоване код послодавца, кориснике пензија, децу до 18 година живота, труднице и породиље, лица која су старија од 65 година, кориснике новчане накнаде преко Националне службе за запошљавање, као и чланове породица ових категорија осигураника, и друге. У марту ове године, аутоматска овера омогућена је и за предузетнике, пољопривреднике, свештенике, верске службенике, иностране пензионере, самосталне уметнике, запослене код физичких лица (који немају ПИБ) и оне који обављају послове по основу уговора о размени стручњака или споразуму о међународној техничкој сарадњи.

Аутоматска овера картица здравственог осигурања значи да информациони систем РФЗО преузима податке Пореске управе о уплаћеним доприносима, и на основу њих аутоматски врши оверу.

Континуираним увођењем нових и унапређењем постојећих електронских сервиса, Влада Србије успоставља електронску управу, која је у функцији грађана и привреде и која је истовремено важан механизам у борби против корупције.

Позивамо грађане да на сајту РФЗО, овде , провере да ли им је картица здравственог осигурања оверена и до када.

Инострани стручњаци лече пацијенте у Србији о трошку РФЗО-а

Наставља се добра пракса Републичког фонда за здравствено осигурање, која се односи на одобравање финансирања ангажовања иностраних здравствених стручњака ради лечења осигураних лица у Републици Србији.
Овог пута се ради о доласку prof. Nizam Mamode-a из иностране здравствене установе Guys Hospital, London, Velika Bitanija  и чланова његовог медицинског тима који чине Dr Nicos Kessaris, такође из  Guys Hospital и Др Јелене Стојановић из Great Ormond Street Hospital, London, Velika Britanija, ради помоћи трансплантационом тиму Центра за хемодијализу и трансплантацију Универзитетске дечје клинике из Београда приликом обављања трансплантације бубрега са живог сродног донора у периоду од 31.10.2018. године до 04.11.2018. године.
У циљу реализације доласка стручњака  Фонд је на име трошкова смештаја, пута  и лиценце за рад исплатио износе од ЕУР 1.401,00 и  ДИН 174.419,28. Иначе, трошкови лечења које би се спровело у иностранству, у овом случају би износили око ЕУР 150.000,00.
Овим доласком започиње сарадња са две најчувеније болнице која обухвата клинички и едукативни програм  целог тима за трансплантацију бубрега примаоца телесне тежине испод 20 кг и лапараскопску нефректомију донора.

Такође, одбрено је финансирање ангажовања иностраног здравственог стручњака prof. dr Alessandro Giamberti-ja из Италије директора Центра за урођене срчане мане  из Policlinico San Donato Milanese, ради помоћи кардиохируршком тиму Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ приликом извођења комплексних хируршких интервенција урођених срчаних мана за шест одраслих осигураних лица Фонда. Инострани стручњак је отпочео операције  28.10.2018. године и планирано је да 31.10.2018. године буде оперисан последњи пацијент.
Трошкови на терет Фонда  за реализацију доласка иностраног  стручњака ради операције  6 пацијента, којима се покривају трошкова смештаја, пута, хонорара  и лиценце за рад укупно износе  ЕУР 12.000,00 и  ДИН 80.835,00.
Треба имати у виду да се цена једне операције урођених срчаних мана у иностранству креће око ЕУР 40.000,00 (без компликација), те да би код ових 6 пацијената лечење у иностранству износило оквирно ЕУР 240.000,00 из чега јасно произилази да је постигнута   значајна уштеда средстава и поред тога је домаћи тим лекара имао прилику да се едукује.

Истичемо да је претходно у 2018. години, РФЗО одобрио и финансирао ангажовање  3 инострана здравствена стручњака, кардиохирурга из Италије и САД-а, за извођење операција комлексних урођених срчаних мана у Универзитетској дечјој клиници, Институту за здравствену заштиту мајке и детета и ИКВБ „Дедиње“, као и  1 ОРЛ хирурга из Италије  ради извођења  операције у Универзитетској дечјој клиници.  Инострани здравствени стручњаци су успешно оперисали 9 педијатријских  и 6 адултних пацијената на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање. На овај начин је уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбеђено лечење пацијената у Србији за индикације за које се упућују пацијенти на лечење у иностранство, а што је омогућило стицање нових знања домаћих стручњака и постигнута је уштеда финансијских средстава која могу бити употребљена за лечење других пацијената.

Пуштена у рад прва инфо-линија РФЗО-а

Републички фонд за здравствено осигурање пустио је данас у рад прву инфо-линију на којој ће заинтересовани грађани моћи да добију неопходне информације у вези са лечењем деце и одраслих у иностранству.

На бројевима телефона 011/2053-683 и 0700/333-443 грађани ће у директном разговору са оператерима РФЗО-а моћи да се информишу о потребној документацији за лечење у иностранству, начину подношења захтева, о статусу предате молбе, у којој је тренутно фази обрада поднетог захтева, начину достављања решења...

Инфо-линија је почетак имплементације Националног кол центра Републичког фонда за здравствено осигурање и биће његов саставни део, а који ће бити пуштен у рад у наредном периоду.

Цена позива оба телефонска броја (из фиксне телефоније) је по цени локалног позива, а радно време инфо-линије је сваког радног дана од 07:30 до 15:30.