Директорка РФЗО-а проф. Др Сања Радојевић Шкодрић посетила филијалу у Панчеву

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање проф. Др Сања Радојевић-Шкодрић обишла је данас Филијалу РФЗО-а у Панчеву, што је уједно почетак и прва посета руководства РФЗО-а мрежи филијала и испостава у 2019. години. Заједно са директором Филијале Панчево Драгом Терзићем, директорка је обишла просторије, упознала се са актуелном проблематиком и могућим решењима актуелних проблема. У разговору са запосленима обавештена је о раду и функционисању филијале док је од присутних осигураника обавештена о могућностима унапређења квалитета услуга.

Обавештење

Објављени јавни позиви за закључивање уговора за 2019. годину са здравственим установама у приватном власништву за пружање здравствених услуга БМПО, операцију катаракте и са приватним апотекама.

Јавни позиви, са моделима уговора и моделима понуда, налазе се на банеру "Даваоци здравствених услуга", на падајућој листи за одговарајућу врсту здравствених услуга.

Саопштење за медије

Републички фонд за здравствено осигурање омогућио је грађанима да на једноставан и лак начин добију све неопходне информације у вези са остваривањем својих права из обавезног здравственог осигурања путем Националног контакт центра РФЗО-а.

У пробној фази тренутно је број 011/735-0900 путем којег ће сви заинтересовани моћи да добију информације о здравственом осигурању и услугама које се пружају на терет здравственог осигурања.

Цена позива телефонског броја (из фиксне телефоније) је по цени локалног позива, а радно време инфо-линије је сваког радног дана од 07:30 - 15:30.

Обавештење апотекама и даваоцима здравственим услуга БМПО

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке  и даваоце  здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2019. године да издају лекове и пружају услуге БМПО, на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2018. годину, до закључења уговора за 2019. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2018. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2018. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2019. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО који нема намеру да закључи уговор за 2019. годину, може да се закључи анекс уговора о продужењу важења уговора за 2018. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2018. години.

Инострани стручњаци лече пацијенте у Србији о трошку РФЗО-а

Наставља се добра пракса Републичког фонда за здравствено осигурање, која се односи на одобравање финансирања ангажовања иностраних здравствених стручњака ради лечења осигураних лица у Републици Србији.
Овог пута се ради о доласку prof. Nizam Mamode-a из иностране здравствене установе Guys Hospital, London, Velika Bitanija  и чланова његовог медицинског тима који чине Dr Nicos Kessaris, такође из  Guys Hospital и Др Јелене Стојановић из Great Ormond Street Hospital, London, Velika Britanija, ради помоћи трансплантационом тиму Центра за хемодијализу и трансплантацију Универзитетске дечје клинике из Београда приликом обављања трансплантације бубрега са живог сродног донора у периоду од 31.10.2018. године до 04.11.2018. године.
У циљу реализације доласка стручњака  Фонд је на име трошкова смештаја, пута  и лиценце за рад исплатио износе од ЕУР 1.401,00 и  ДИН 174.419,28. Иначе, трошкови лечења које би се спровело у иностранству, у овом случају би износили око ЕУР 150.000,00.
Овим доласком започиње сарадња са две најчувеније болнице која обухвата клинички и едукативни програм  целог тима за трансплантацију бубрега примаоца телесне тежине испод 20 кг и лапараскопску нефректомију донора.

Такође, одбрено је финансирање ангажовања иностраног здравственог стручњака prof. dr Alessandro Giamberti-ja из Италије директора Центра за урођене срчане мане  из Policlinico San Donato Milanese, ради помоћи кардиохируршком тиму Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ приликом извођења комплексних хируршких интервенција урођених срчаних мана за шест одраслих осигураних лица Фонда. Инострани стручњак је отпочео операције  28.10.2018. године и планирано је да 31.10.2018. године буде оперисан последњи пацијент.
Трошкови на терет Фонда  за реализацију доласка иностраног  стручњака ради операције  6 пацијента, којима се покривају трошкова смештаја, пута, хонорара  и лиценце за рад укупно износе  ЕУР 12.000,00 и  ДИН 80.835,00.
Треба имати у виду да се цена једне операције урођених срчаних мана у иностранству креће око ЕУР 40.000,00 (без компликација), те да би код ових 6 пацијената лечење у иностранству износило оквирно ЕУР 240.000,00 из чега јасно произилази да је постигнута   значајна уштеда средстава и поред тога је домаћи тим лекара имао прилику да се едукује.

Истичемо да је претходно у 2018. години, РФЗО одобрио и финансирао ангажовање  3 инострана здравствена стручњака, кардиохирурга из Италије и САД-а, за извођење операција комлексних урођених срчаних мана у Универзитетској дечјој клиници, Институту за здравствену заштиту мајке и детета и ИКВБ „Дедиње“, као и  1 ОРЛ хирурга из Италије  ради извођења  операције у Универзитетској дечјој клиници.  Инострани здравствени стручњаци су успешно оперисали 9 педијатријских  и 6 адултних пацијената на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање. На овај начин је уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбеђено лечење пацијената у Србији за индикације за које се упућују пацијенти на лечење у иностранство, а што је омогућило стицање нових знања домаћих стручњака и постигнута је уштеда финансијских средстава која могу бити употребљена за лечење других пацијената.