ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА И ОПЕРАЦИЈА КАТАРАКТЕ И У ПРИВАТНИМ БОЛНИЦАМА О ТРОШКУ РФЗО

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је уговоре са приватним здравственим установама за пружање услуга вантелесне оплодње и операције катаракте за 2024. годину.

Ове године вантелесна оплодња о трошку Фонда може да се обави у 16 приватних клиника, што је једна више него претходне године. Операцију сенилне и пресенилне катаракте осигураници ове године могу да обаве у 28 приватних болница, међу којима су и две нове.  

Право на вантелесну оплодњу о трошку обавезног здравственог осигурања имају жене до 45 година и то неограничен број покушаја за прво дете, односно два стимулисана покушаја и три криоембриотрансфера за друго дете.

Вантелесна оплодња на терет РФЗО омогућена је женама до 45 година и уз помоћ донираних репродуктивних ћелија – три стимулисана поступка и три криоембриотрансфера уз један увоз репродуктивног материјала.

Списак приватних установа у којима се наведене услуге могу обавити на терет обавезног здравственог осигурања објављен је на сајту РФЗО.

Подсећамо, вантелесна оплодња и операција катаракте могу се обавити и у државним здравственим установама.

Обавештење о објави јавног позива за закључење уговора за 2024. годину (са даваоцима здравствених услуга у приватној својини ради пружања услуга ХБО и здравствених услуга из области патохистолошких анализа - молекуларне методе у патохистологији...

Објављен је јавни позив за закључење уговора за 2024. годину са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже ради пружање услуга:

  • Уговарање са даваоцима здравствених услуга у приватној својини ради пружања услуга ХБО
  • Уговарање здравствених услуга из области патохистолошких анализа - молекуларне методе у патохистологији и области цитогенетике и молекуларне генетике

Детаљније у оквиру банера ("Даваоци здравствених услуга")

Обавештење о објави јавног позива за закључење уговора за 2024. годину (биомедицински потпомогнутог оплођења, операције катаракте)

Објављен је јавни позив за закључење уговора за 2024. годину са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже ради пружање услуга:

  • Биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО)
  • Операције сенилне и пресенилне катаракте

Детаљније у оквиру банера ("Даваоци здравствених услуга")

 

Обавештење о објави јавног позива за закључење уговора за 2024. годину (приватне апотеке и медицинско-техничка помагала)

Објављен је јавни позив за закључење уговора за 2024. годину са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже ради пружање услуга:

  • Приватне апотеке 
  • Медицинско-техничка помагала (МТП)

Детаљније у оквиру банера ("Даваоци здравствених услуга")

Обавештење даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже здравствених установа о обезбеђивању континуитета пружања здравствене заштите од 1. јануара 2024. године

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала, даваоце здравствених услуга БМПО и даваоце здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2024. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2023. годину, до закључења уговора за 2024. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2023. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2023. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2024. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО и даваоцем здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који не закључе уговор за 2024. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2023. годину до завршетка лечења осигураних лица које је започело у 2023. години.