ОБАВЕШТЕЊЕ ОСИГУРАНИЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА

Због предузимања превентивних мера у циљу спречавања ширења коронавируса  (COVID-19), молимо Вас да се у циљу прикупљања потребних информација о могућностима остваривања права из здравственог осигурања обратите телефоном надлежној служби Републичког фонда или путем електронске поште.

Све неопходне информације о поступку остваривања права из здравственог осигурања можете добити телефонским путем, позивањем Контакт центра Републичког фонда на бр. телефона: 0700/333-443 (по цени локалног позива) и 011/7350-900 (за позиве са мобилног телефона и из иностранства).

Такође, потребне информације можете добити и путем електронске поште на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Молимо Вас да уважите нашу молбу у циљу очувања здравља осигураника и запослених у Републичком фонду, као и избегавања стварања непотребних гужви у филијалама и испоставама Републичког фонда у околностима изазваним актуелном епидемиолошком ситуацијом.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Републички фонд за здравствено осигурање је био у обавези да у складу са чланом 44. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, који је донео министар надлежан за пoслoве здравља, објави резултате ДСГ учинка за други квартал 2020. године.

Сходно наведеном, поступајући по инструкцији Министарства здравља - Другог пројекта развоја здравства Србије, Републички фонд за здравствено осигурање је 30. септембра 2020. године објавио резултате ДСГ учинка за други квартал 2020. године.

Из објављених резултата произлази да су здравствене установе у COVID систему, које су поднеле највећи терет у збрињавању и лечењу пацијената, оштећене јер нису биле у могућности да пружају здравствене услуге по основу којих би оствариле значајно већи учинак.

Републички фонд за здравствено осигурање ће здравственим установама са којима се уговара варијабилни део накнаде а које су у другом кварталу оствариле учинак мањи од уговореног номиналног износа варијабилног дела накнаде обезбедити разлику средстава, док ће за трећи и четврти квартал 2020. године обезбедити средства у висини номиналног износа варијабилног дела накнаде односно у висини средстава за које су накнаде умањене приликом утврђивања истих за 2020. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПО СИСТЕМУ ДСГ

Републички фонд за здрaвствено осигурање обавештава здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите са којима је уговoрен варијаблни део накнаде односно које се финансирају по систему ДСГ у 2020. години, да резултати ДСГ учинка и показатеља квалитета, као и укупан износ средстава за учинак у другом кварталу нису објављени с обзиром да надзорницима осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ није омогућио спровођење контроле исправности шифрирања дијагноза и процедура, као и контроле показатеља квалитета за други квартал 2020. године.

Истичемо да је Републички фонд за здравствено осигурање извршио контролу исправности шифрирања дијагноза и процедура у 56 здравствених установа (од укупно 57).

Из наведеног разлога Републички фонд није био у могућности да објави резултате у утврђеном року и да изврши пренос средстава по том основу, с обзиром да без контроле  резултата свих здравствених установа које се финансирају по систему ДСГ у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину и Методологијом за утврђивање варијабилног дела накнаде по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета, није могуће извршити обрачун ДСГ учинка и утврдити варијабилни део накнаде.

С тим у вези, обавештавамо здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ да ће шестомесечни обрачун, као и анексирање Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину бити могуће тек по објављивању резултата учинка за други квартал 2020. године.

Објављена је Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

Објављена је  Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних накнада 57 здравствених установа у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу:  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/.

ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ТЕСТИРАЊА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ТЕСТИРАЊА RT-PCR НА ПРИСУСТВО ВИРУСА SARS-CoV2 И ТЕСТИРАЊА БРЗИМ СЕРОЛОШКИМ ТЕСТОВИМА НА ПРИСУСТВО IGM И IGG АНТИТЕЛА:

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СЕ МОЖЕ ВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА МАИЛ: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ИЛИ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ДОСТАВОМ РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, УЛ. ЈОВАНА МАРИНОВИЋА БРОЈ. 2, 11040 БЕОГРАД, СА НАЗНАКОМ / Захтев за повраћајем средстава на име тестирања на лични захтев

ЗАХТЕВ СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ НА ОБРАСЦУ У ПРИЛОГУ ИЛИ У ДРУГОЈ ФОРМИ С  ТИМ ДА ОБАВЕЗНО САДРЖИ СВЕ НАВЕДЕНЕ ПОДАТКЕ ИЗ ОБРАСЦА.

У ЗАХТЕВУ ЗА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНО СЕ НАВОДЕ СЛЕДЕЋИ ПОДАЦИ:

  • ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА: ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПРЕЗИМЕ И ИМЕ, АДРЕСА, ЈМБГ (ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ БРОЈ  ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ИЛИ БРОЈ ПАСОША); ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: НАЗИВ, СЕДИШТЕ, АДРЕСА И ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА, СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖИ ПОВРАЋАЈ СА ПОДАЦИМА О ЛИЦИМА СА ЈМБГ;
  • ПОДАЦИ О УПЛАТИ ПО ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ЗАХТЕВА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА: ДАТУМ УПЛАТЕ, ИЗНОС УПЛАТЕ, СВРХА УПЛАТЕ (У ПРИЛОГУ СЕ ДОСТАВЉА КОПИЈА НАЛОГА О УПЛАТИ);
  • ПОДАЦИ О ИЗНОСУ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХТЕВА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА;
  • РАЗЛОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА: ПОГРЕШНА УПЛАТА, ЛИЦУ НИЈЕ ПОТРЕБНА УСЛУГА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ, ЛИЦУ НИЈЕ ПРУЖЕНА УСЛУГА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ (НАВОДЕ СЕ РАЗЛОЗИ) И ДРУГО;
  • ПОДАЦИ О НАЗИВУ БАНКЕ, ВЛАСНИКУ И БРОЈУ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА НА КОЈИ ТРЕБА ИЗВРШИТИ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА (ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА СЕ ПРИЛАЖЕ КОПИЈА КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА, ЗА ПРАВНА ЛИЦА ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СА БРОЈЕМ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА)

ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПОВРАЋАЈЕМ СРЕДСТАВА КОЈИ НИСУ ПОДНЕТИ У СКЛАДУ СА ОВОМ ИНСТРУКЦИЈОМ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПОСТУПА. 

doc  Образац захтева за повраћај средстава - постављено 24.07.2020. године