Обавешетење за иновативне лекове

Поводом обраћања осигураника у вези са доступношћу иновативних лекова који су стављени на Листу лекова од 31.05.2022. године, а који се примењују током лечења у здравственим установама терцијарног нивоа здравствене заштите (клинички центри, клиничко-болнички центри, институти итд), обавештавамо вас да због увођења новог информационог система (SAP) није била могућа испорука ових лекова здравственим установама, али да је у току завршна фаза припреме система за испоруку ових лекова, која се очекује у првој половини јула месеца, након чега ће њихова доступност у здарвственим установама бити континуирана.

Хвала на разумевању.

Обавештење у вези са исплатом боловања осигураним лицима

Поводом обраћања осигураника у вези са исплатом боловања коју врши Републички фонд за здравствено осигурање, обавештавамо вас да је због увођења новог информационог система (SAP) каснила исплата појединих боловања из претходног периода.
У међувремену су решени технички услови, тако да ће Републички фонд током ове недеље одмах извршити исплату ових боловања.
Републички фонд ће наставити са редовном исплатом боловања у наредном периоду.

Хвала на разумевању.

Објављена је Табела учинка за 1. квартал 2022. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

Објављена је  Табела учинка за 1. квартал 2022. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених установа из Прилога 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу на  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/

Обавештење у вези са поступцима БМПО и померањем старосне границе за жене са 43 на 45 година старости

Дана 28.03.2022 године Републички фонд за здравствено осигурање је донео одлуку да финансира покушаје вантелесне оплодње за жене до 45 године живота уместо до 43 године и предузете су све радње из надлежности Републичког фонда како би се акт којим се регулише наведено право изменило.

У вези са тим, након добијања мишљења струке и доношења одлуке Управног одбора Републичког фонда о усвајању измене Правилника, дана 31.05.2022 године Републички фонд је предлог правилника доставио Министарству здравља на даљу надлежност и поступање, у складу са чланом 133. Закона о здравственом осигурању.

Имајући у виду да наведени правилник још није ступио на снагу, а како је потребно да се што пре омогући женама преко 43 године живота право на поступке вантелесне оплодње, Републички фонд је Министарству здравља дана 13.06.2022. године  упутио и Ургенцију на измену Правилника.

Нова листа лекова

Централна комисија за лекове је на седници одржаној 18.02.2022. године донела одлуку да се на Листу лекова ставе доле наведених 26 лекова од 16 компанија за индикације које се односе на следеће области:

-за лечење дијабетеса: два лека из групе СГЛТ-2 инхибитора и то: Forxiga (INN: dapagliflozin) и Jardinace ( INN: empagliflozin) и два лека из групе ГЛП-1 агониста и то: Ozempic (INN: semaglutide) и Victoza (INN: liraglutide)

-за лечење тешке срчане инсуфицијенције: лек Entresto (INN: sacubitril/valsartan)

-за лечење секундарно прогресивне мултипле склерозе: лек Mayzent (INN: siponimod)

-за лечење хепатитиса Ц: лекови Maviret (INN: glecaprevir/pibrentasvir), Epclusa (INN: sofosbuvir/velpatasvir) и Zepatier (INN: elbasvir, grazoprevir).

-за профилксу крварења код болесника са тешким обликом хемофилије А: лек Hemlibra (INN: emicizumab)

-за лечење хроничне лимфоцитне леукемије и Мантле ћелијског лимфома: лек Imbruvica (INN: ibrutinib)

-за лечење карцинома дојке: лекови Ibrance (INN: palbociklib), Kisqali (INN: ribociklib), Faslodex (INN: fulvestrant) и Perjeta (INN: pertuzumab), као и лек Akynzeo (INN: palonosetron/netupitant), који се користи у превенцији мучнине и повраћања код пацијенткиња са карциномом дојке на хемиотерапији

-за лечење колоректалног карцинома: лекови Erbitux (INN: cetuksimab), Vectibix(INN:panitumumab)  и Avastin (INN: bevacizumab)

-за лечење карцинома бубрега: Opdivo (INN: nivolimab), Cabometyx (INN:kabozantinib) и Inlyta (INN: aksitinib)

-за лечење карцинома јајника, јајовода и перитонеума: лек Lynparza (INN: olaparib)

-за лечење карцинома плућа: лек Alunbrig (INN: brigatinib)

-за лечење карцинома штитне злезде: лек Nexavar (INN:sorafenib)

-превенција карцинома грлића материце: HPV вакцина Gardasil 9 (INN: 9-валентна вакцина против хуманог папилома вируса)


Свих 26 наведених лекова ће се обезбеђивати осигураним лицима у потпуности на терет средстава обавезног здравственог осигурања, при чему ће се лекови за лечење дијабетеса и срчане инсуфицијенције издавати у апотекама без партиципације, тј. без учешћа осигураних лица, док су остали лекови намењени за тзв. болничку примену.