Обавештење о објави јавних позива за закључење уговора за 2023. годину

Објављени су јавни позиви за закључење уговора за 2023. годину са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже. Детаљније у оквиру банера ("Даваоци здравствених услуга")

Обавештење даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже здравствених установа о обезбеђивању континуитета пружања здравствене заштите од 1. јануара 2023. године

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала, даваоце здравствених услуга БМПО и даваоце здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2023. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2022. годину, до закључења уговора за 2023. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2022. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2022. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2023. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО и даваоцем здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који не закључе уговор за 2023. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2022. годину до завршетка лечења осигураних лица које је започело у 2022. години.

Од данас пријаве за ВТО са дарованим репродуктивним материјалом

Сви заинетересовани за учешће у програму вантелесне оплодње са дарованим репродуктивним материјалом о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, а који испуњавају услове за овај поступак, од данас могу да контактирају надлежну здравствену установу, како би заказали термин за преглед пред комисијом за биомедицински потпомогнуту оплодњу.  

Пријављивање од 10.12.2022. године обављаће се искључиво преко портала еУправе за поступке са дарованим репродуктивним материјалом.

Право на ВТО са дарованим репродуктивним ћелијама имају жене до 45 година старости које имају партнера, а једно од њих не може да се оствари у улози родитеља, као и жене до 45 година које немају партнера, а желе да постану мајке.

Упутство за спровођење поступка биомедицински потпомогнуте оплодње (БМПО) објављено је на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање где се сви заинтересовани могу детаљно информисати о корацима у току самог поступка вантелесне оплодње са дарованим репродуктивним материјалом, од неопходне документације за припрему, као и начина заказивања термина пред комисијом.

Ово упутство и друге детаље поступка, директорка РФЗО проф. др Сања Радојевић Шкодрић је претходних дана представила и директорима свих здравствених установа у којима ће се одвијати БМПО о трошку обавезног здравственог осигурања. 

Линк ка страници ВТО

Одржан састанак директора РФЗО са представницима синдиката

Дана 21.12.2022. године у просторијама Дирекције РФЗО, на иницијативу Проф. др Сање Радојевић Шкодрић, вршиоца дужности директора Републичког фонда одржан је састанак са представницима основних синдикалних организација запослених у Филијалама РФЗО.

На састанку је кроз конструктиван дијалог изнет низ предлога за побољшање услова рада запослених и унапређење знања и вештина запослених, потребних за обављање послова у РФЗО.

Исказана је жеља да се и у наредном периоду настави успешна сарадња и дијалог послодавца и синдиката на задовољство свих запослених у РФЗО.

Важно обавештење

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање проф. др Сања Радојевић Шкодрић, рекла је да је припремљена "платформа за допунски рад" као један од начина за скраћење листа чекања у здравственим установама.

„Платформу допунског рада смо већ спремили и њу сада директори здравствених установа ревидирају и онда ће то бити једно од решења“, рекла је Радојевић Шкодрић новинарима у Крагујевцу после састанка с директорима 16 здравствених установа из Шумадије.

Она је навела да се на иницијативу министарке здравља сада креће скраћивање листа чекања.

„Познато је да су постојале листе чекања за ортопедију, кардиохирургију и за магнет пре ковида, а током ковида нажалост те листе су се увећале… и сада када се здравство враћа у нормалу, потребно је да те листе чекања решавамо“, казала је Радојевић Шкодрић.

Навела је да се ажурирају подаци о листама чекања у здравственим установама и да ће тај посао бити завршен до краја године.

Рекла је да су најдуже листе чекања за ортопедију и да је држава обезбедила и лекове и уградни и потрошни материјал.

„Сада први пут материјал и лекови чекају пацијента“, рекла је Радојевић Шкодрић и додала да је проблем кадар који мора да се организује и да зато мора да се ангажује додатно.

Она је објаснила да постоје два модела допунског рада који се односи на решавање листа чекања и објаснила један модел.

„Један је модел који финансира државе, преко РФЗО, радиће потпуно исто особље које је до сада радило, али ван свог радног времена, у време када не ради свој основни посао и у оним данима када нису ангажовани у поподневним сменама“, рекла је Радојевић Шкодрић.

Додала је да ће бити додатно плаћено не само медицинско особље већ, на иницијативу министарке, и немедицинско.

ВД директорка Републичког фонда за здравствено осигурање и државни секретар Министарства здравља Александар Стефоски су данас с директорима 16 здравствених установа из Шумадије разговарали о могућностима за скраћење листа чекања и о програму вантелесне оплодње о трошку здравственог осигурања.

Sanja Radojevic Skodric