Објављена је Табела учинка за 4. квартал 2023. године

Објављена је  Табела учинка за 4. квартал 2023. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених установа из Прилога 2 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину.

Табелу можете преузети на ДСГ порталу на  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/