Обавештење

Обавештавамо стручну и општу јавност да ће лек Natriumbicarbonat Fresenius 8.4% (natrijum-hidrogenkarbonat), 8.4%, koncentrat za rastvor za infuziju, ukupno 10 kom, boca staklena, 10 x 100 mL до краја ове недеље бити расположив код добављача са којим Републички фонд има потписан оквирни споразум кроз поступак ЦЈН, Amicus SRB d.o.o. у ограниченим количинама, док се потпуна стабилизација снабдевања овим леком очекује средином месеца августа.

Такође, када се ради о расположивости лека testosteron, rastvor za injekciju, ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml), обавештавамо вас да је Републички фонд покренуо процедуру (упућен хитан захтев Министарству здравља) за стављање лека testosteron, rastvor za injekciju, ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml) на Листу Д Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, како би се омогућило превазилажење најављених проблема у снабдевању здравствених установа предметним леком.