Републички фонд за здравствено осигурање позива осигуранике који још увек имају старе папирне здравствене књижице, да их замене за нове здравствене картице

Потребно је да у надлежној филијали или испостави РФЗО или преко портала е-управе поднесу захтев за издавање картице здравственог осигурања.

До уручења нове картице, осигураници остварују право на здравствену заштиту на основу оверене старе књижице.

ZDRAVSTVENE KARTICE