Одржан састанак директора РФЗО са представницима синдиката

Дана 21.12.2022. године у просторијама Дирекције РФЗО, на иницијативу Проф. др Сање Радојевић Шкодрић, вршиоца дужности директора Републичког фонда одржан је састанак са представницима основних синдикалних организација запослених у Филијалама РФЗО.

На састанку је кроз конструктиван дијалог изнет низ предлога за побољшање услова рада запослених и унапређење знања и вештина запослених, потребних за обављање послова у РФЗО.

Исказана је жеља да се и у наредном периоду настави успешна сарадња и дијалог послодавца и синдиката на задовољство свих запослених у РФЗО.