Важно саопштење

Поводом саопштења да ће и приватници издавати електронске рецепте, наглашавамо да се наведено не односи на лекове који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Као и до сада лекове који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања прописиваће само изабрани лекар.

Омогућавањем издавања електронског рецепта и у приватном здравственом сектору уводи се јединствени информационих систем како би се успоставио увид у количине лекова који се прописују у јавном и приватном сектору, односно како би се остварила јединствена евиденција прописивања лекова коју пацијент примењује.