ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОМЕРАЊЕМ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ЗА ПОСТУПКЕ БМПО

Дана 21. јула 2022. године ступио је на снагу Правилник о изменама Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину којим је предвиђено померање старосне границе за спровођење поступака БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурана лица-жене до 45 године живота.

Упутство за спровођење лечења БМПО које је измењено у складу са напред наведеним Правилником и  обавештење у вези примене Упутства налази се на  следећем линку. овде