Обавештење у вези са поступцима БМПО и померањем старосне границе за жене са 43 на 45 година старости

Дана 28.03.2022 године Републички фонд за здравствено осигурање је донео одлуку да финансира покушаје вантелесне оплодње за жене до 45 године живота уместо до 43 године и предузете су све радње из надлежности Републичког фонда како би се акт којим се регулише наведено право изменило.

У вези са тим, након добијања мишљења струке и доношења одлуке Управног одбора Републичког фонда о усвајању измене Правилника, дана 31.05.2022 године Републички фонд је предлог правилника доставио Министарству здравља на даљу надлежност и поступање, у складу са чланом 133. Закона о здравственом осигурању.

Имајући у виду да наведени правилник још није ступио на снагу, а како је потребно да се што пре омогући женама преко 43 године живота право на поступке вантелесне оплодње, Републички фонд је Министарству здравља дана 13.06.2022. године  упутио и Ургенцију на измену Правилника.