Важно обавештење

Обавештавамо стручну и општу јавност да се лекови из групе нискомолекуларних хепарина-Fraxiparin, Fragmin и Clexane налазе на Листи Б лекова и да представљају терапијске алтернативе (користе се за исте индикације и на исти начин), као и да се на терет средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују за лечење осигураних лица у болницама и домовима здравља.
Увоз ових лекова се одвија континуирано, током ове недеље је извршен увоз више стотина хиљада инјекционих шприцева, док у другој половини јануара месеца стиже и увоз додатних количина. Стога, указујемо да велепродаје тренутно располажу са овим лековима и врше интензивну испоруку ка здравственим установама, а пре свега ка апотекама у којима је почетком ове недеље дошло до краткотрајног дисконтинуитета у снадбевању лековима из ове групе.

Како би се предупредиле ове ситуације у наредном периоду, апотеке ће имати обавезу да на дневном нивоу достављају Републичком фонду податке и о залихама лекова које саме набављају, а који представљају лекове од посебног значаја у лечењу оболелих од COVID-a.

Такође, када се ради о расположивости лека levofloksacin филм таблете, чија је потрошња такође, као и потрошња нискомолекуларних хепарина, значајно повећана услед лечења оболелих од COVID-a, обавештавамо стручну јавност и осигурана лица, да постоји више лекова од различитих произвођача који се налазе на Листи лекова и који се обезбеђују осигураним лицима на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Због вишеструко повећане потрошње ових лекова, у истом тренутку нису расположиви лекови од свих произвођача, али је у сваком тренутку обезбеђена доступност неког од ових лекова у апотекама. Тренутно је код добављача расположив лек заштићеног назива Forteca (levofloksacin) филм таблете, док ће у току овог месеца стићи и додатне количине лека levofloksacin од других произвођача.