Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2020. године

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2020. године (ефикасност и ДТП оцена 5) и коригована табела Посечне оцене здравствене установе, по измењеном капитационом моделу на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2020. године. Можете их преузети са стране Капитација.