ОБАВЕШТЕЊЕ

Републички фонд за здравствено осигурање је био у обавези да у складу са чланом 44. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, који је донео министар надлежан за пoслoве здравља, објави резултате ДСГ учинка за други квартал 2020. године.

Сходно наведеном, поступајући по инструкцији Министарства здравља - Другог пројекта развоја здравства Србије, Републички фонд за здравствено осигурање је 30. септембра 2020. године објавио резултате ДСГ учинка за други квартал 2020. године.

Из објављених резултата произлази да су здравствене установе у COVID систему, које су поднеле највећи терет у збрињавању и лечењу пацијената, оштећене јер нису биле у могућности да пружају здравствене услуге по основу којих би оствариле значајно већи учинак.

Републички фонд за здравствено осигурање ће здравственим установама са којима се уговара варијабилни део накнаде а које су у другом кварталу оствариле учинак мањи од уговореног номиналног износа варијабилног дела накнаде обезбедити разлику средстава, док ће за трећи и четврти квартал 2020. године обезбедити средства у висини номиналног износа варијабилног дела накнаде односно у висини средстава за које су накнаде умањене приликом утврђивања истих за 2020. годину.