Информација за биомедицински потпомогнуто оплођење (вантелесна оплодња) на основу Упутства за БМПО након ванредног стања

1. Осигураницама које су напуниле 42 године живота у време трајање ванредног стања и у периоду од 30 дана након укидања ванредног стања, омогућује се да са партнерима аплицирају у матичној филијали Републичког фонда за поступак вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог оисгурања.

2. Комисија за БМПО дужна је да по приоритету закаже и обави преглед ради добијања Потврде о испуњености услова за поступак БМПО (Образац БМПО-3) осигураницама које су напуниле 42 године живота у време трајања ванредног стања и у периоду од 30 дана након укидања ванредног стања.

3. Здравствена установа је у обавези да закаже термин за преглед пред Комисијом за БМПО у року од три месеца од укидања ванредног стања осигураним лицима којима је пре проглашења ванредног стања издата оцена лекарске комисије (образац ОЛК-11) и којима због ванредног стања није донета одлука Комисије за БМПО. Преглед се заказује на основу оцене лекарске комисије донете пре проглашења ванредног стања.

4. Потврде о испуњености услова за поступак БМПО (Образац БМПО-3) издате у периоду 01.03.-31.12.2019. године важе 18 месеци.

5. Поступак криоембритрансфера (без обзира на начин финансирања услуге замрзавања ембриона) након укидања ванредног стања, а најкасније до 31.12.2020. године, обезбеђује се на терет средстава обавезног здравственог осигурања без претходног упућивања на Комисију за БМПО. Осигурана лица сву потребну документацију добијаће на лекарској комисији Републичког фонда за здравствено осигурање.

 

Линк на коме можете погледати детаљније овде

4. П