Обавештење

Чланом 15. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ број 25/19 од 03.04.2019. године) који је ступио на снагу 11.04.2019. године, прописано је да осигураник-пензионер који је засновао радни однос више  НЕ МОЖЕ  да бира основ по коме ће бити обавезно здравствено осигуран већ постоји обавеза да буде здравствено осигуран као запослен.

С тим у вези указујемо на следеће:

1. Послодавци нису дужни да поново подносе пријаве на здравствено осигурање већ ће бити „активирана“ пријава на обавезно социјално осигурање која је поднета приликом заснивања радног односа за пензионере који су засновали радни однос пре 11.04.2019. године и који су приликом заснивања тог радног односа се изјаснили да ће права из здравственог осигурања остваривати као пензионери.

2. Послодавци су дужни да врше обрачун и уплату доприноса за обавезно здравствено осигурање за све пензионере који су код њих запослени без обзира да ли се ради о радном односу на одређено или неодређено време и да ли су пензионери дали изјаву да желе да буду здравствено осигурани као пензионери. Обрачун доприноса за здравствено осигурање на зараду пензионера-запосленог врши се почев од 11.04.2019. године.

3. Послодавци су дужни да пријаве на обавезно здравствено осигурање чланове породица запослених пензионера.

4. Послодавци ће у непосредном контакту са филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање добити потребна обавештења о начину и роковима у којима ће се извршити промена носиоца права здравственог осигурања за чланове породице који су до 11.04.2019. године били осигурани као чланови породице пензионера који је запослен, а од 11.04.2019. године треба да буду осигурани као чланови породице запосленог.

5. За сва ближа обавештења потребно је да се заинтересовани обрате филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање према седишту послодавца.