Објављена је Табела учинка за 4. квартал 2023. године

Објављена је  Табела учинка за 4. квартал 2023. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених установа из Прилога 2 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину.

Табелу можете преузети на ДСГ порталу на  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/

Продужено важење потврда за ослобађање партиципације

Републички фонд за здравствено осигурање обавештава осигуранике да ће потврде за ослобађање плаћања партиципације издате за 2019. годину и касније, важити и током ове године, као и потврде за лечење болести уста и зуба.

РФЗО је о важењу поменутих потврда обавестио све здравствене установе са којима има уговор о пружању здравствене заштите.

Обавештење о објави јавног позива за закључење уговора за 2024. годину (са даваоцима здравствених услуга у приватној својини ради пружања услуга ХБО и здравствених услуга из области патохистолошких анализа - молекуларне методе у патохистологији...

Објављен је јавни позив за закључење уговора за 2024. годину са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже ради пружање услуга:

  • Уговарање са даваоцима здравствених услуга у приватној својини ради пружања услуга ХБО
  • Уговарање здравствених услуга из области патохистолошких анализа - молекуларне методе у патохистологији и области цитогенетике и молекуларне генетике

Детаљније у оквиру банера ("Даваоци здравствених услуга")

ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА И ОПЕРАЦИЈА КАТАРАКТЕ И У ПРИВАТНИМ БОЛНИЦАМА О ТРОШКУ РФЗО

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је уговоре са приватним здравственим установама за пружање услуга вантелесне оплодње и операције катаракте за 2024. годину.

Ове године вантелесна оплодња о трошку Фонда може да се обави у 16 приватних клиника, што је једна више него претходне године. Операцију сенилне и пресенилне катаракте осигураници ове године могу да обаве у 28 приватних болница, међу којима су и две нове.  

Право на вантелесну оплодњу о трошку обавезног здравственог осигурања имају жене до 45 година и то неограничен број покушаја за прво дете, односно два стимулисана покушаја и три криоембриотрансфера за друго дете.

Вантелесна оплодња на терет РФЗО омогућена је женама до 45 година и уз помоћ донираних репродуктивних ћелија – три стимулисана поступка и три криоембриотрансфера уз један увоз репродуктивног материјала.

Списак приватних установа у којима се наведене услуге могу обавити на терет обавезног здравственог осигурања објављен је на сајту РФЗО.

Подсећамо, вантелесна оплодња и операција катаракте могу се обавити и у државним здравственим установама.

Обавештење о објави јавног позива за закључење уговора за 2024. годину (приватне апотеке и медицинско-техничка помагала)

Објављен је јавни позив за закључење уговора за 2024. годину са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже ради пружање услуга:

  • Приватне апотеке 
  • Медицинско-техничка помагала (МТП)

Детаљније у оквиру банера ("Даваоци здравствених услуга")