Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Месечни износ доприноса за укључивање у обавезно здравствено осигурање у 2024.години 4.134,73 динара