Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Месечни износ доприноса за укључивање у обавезно здравствено осигурање у 2022.години 3.180,64 динара