Старосна структура осигураника

У Србији је 1.357.039 осигураника млађих од 20 година, 1.201.009 оних између 21 и 35 година, а 1.383.176 осигураника од 36 до 50 година. Осигураника који имају између 51 и 65 година укупно је 1.502.847, а старијих од 65 година је 1.457.411.

Графикон приказује старосну структуру свих осигураника:

starosne grupe 2017

Графикон приказује старосну структуру запослених лица која су пријављена на здравствено осигурање:

starosne grupe zaposleni 2017 cir

Графикон приказује старосну структуру осигураника која обављају самосталну делатност:

starosne grupe samdelat-2017

Графикон приказује старосну структуру лица осигураних по основу незапослености:

starosne grupe nezaposleni-2017

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) власник је ауторских права података које објављује на својој интернет страници и исти се стављају на располагање корисницима уз стриктно поштовање одредаба Закона о здравственом осигурању и Закона о заштити података о личности, под следећим условима:

РФЗО не гарантује квалитет, тачност или потпуност расположивих података, с обзиром да су исти изведени из улазних података за матичну евиденцију РФЗО - на основу пријаве на здравствено осигурање, као и на основу извештаја здравствених установа;
РФЗО не сноси одговорност за евентуалну штету коју претрпи корисник података у вези са употребом или немогућношћу употребе презентованих података. РФЗО не сноси одговорност за евентуалну штету коју претрпи треће лице услед ненаменског коришћења података од стране корисника;
Корисник података обавезује се да употребљава презентоване податке у складу са овим условима „какви јесу“, без икакаве измене, допуне или идентификације личности. Корисник се обавезује да презентоване податке користи искључиво у статистичке сврхе или за потребе научно-истраживачког рада. Приликом коришћења података у наведене сврхе или прослеђивања података другом кориснику, корисник је обавезан да на новоствореном документу назначи: „Извор података:РФЗО“ и да обавести Центар за информисање јавности РФЗО о адреси на којој је научно-истраживачки рад, статистички извештај или други документ доступан на увид;
Најстрожије је забрањено коришћење презентованих података у комерцијалне сврхе без посебне писмене сагласности и уговора са РФЗО-ом;
Корисник се обавезује да презентоване податке користи у складу са наведеним условима и искључиво је материјално и кривично одговоран за ненаменско коришћење података.

Свака употреба ових података означава да прихватате наведене услове.

За додатне информације, молимо контактирајте: Републички фонд за здравствено осигурање, Центар за информисање јавности, Јована Мариновића 2, 11000 Београд, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 0700/333-443