Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 13:52)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 13:25)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 10:22)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.01.2023 16:57)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 11:20)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 13:43)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 20:55)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.01.2023 09:57)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 11:07)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 09:49)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 14:01)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 17:00)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 14:23)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 11:08)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 18:11)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.01.2023 11:27)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.12.2022 13:57)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.01.2023 07:53)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 10:39)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 13:47)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 10:56)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 10:17)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.12.2022 09:37)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.01.2023 13:11)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 13:37)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 13:23)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 14:01)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 12:41)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 10:21)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 07:04)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 10:29)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 06:22)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 13:40)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 12:15)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.01.2023 13:04)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 14:14)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 12:16)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 15:30)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.01.2023 12:45)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 11:50)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 11:23)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.01.2023 14:59)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.01.2023 10:18)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.01.2023 21:46)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције