Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 14:23)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 12:49)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 08:57)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.05.2024 12:38)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.06.2024 14:49)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 12:33)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:09)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 08:58)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:08)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.06.2024 01:00)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 10:22)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 16:38)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 12:30)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:39)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 11:48)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 11:00)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.06.2024 11:49)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.05.2024 10:00)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:48)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:24)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 14:14)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:00)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.06.2024 08:32)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.05.2024 07:18)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2024 13:13)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 16:46)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.06.2024 11:40)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:16)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.05.2024 11:50)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 11:19)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 12:50)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 11:46)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 12:44)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 12:21)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.06.2024 13:00)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:43)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 14:03)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:20)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 07:27)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 15:00)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:00)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 10:32)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 10:08)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:09)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 14:17)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 13:03)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2024 16:39)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције