Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 15:11)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 09:31)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.03.2023 12:51)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.03.2023 12:46)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 11:26)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 12:39)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 13:57)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 14:34)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.03.2023 19:35)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 09:01)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 15:46)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 13:02)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 12:07)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 12:42)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 15:04)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.03.2023 11:10)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.03.2023 13:41)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.03.2023 12:28)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 12:22)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 12:23)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.03.2023 12:43)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 07:40)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.03.2023 07:55)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.02.2023 12:29)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 13:59)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 12:03)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 14:41)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 12:19)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 10:33)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.03.2023 12:08)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 14:09)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.03.2023 11:54)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 14:47)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 11:17)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 10:57)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 13:44)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 13:26)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 15:11)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 13:24)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 08:12)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 13:24)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 13:24)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 14:49)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2023 13:27)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције