Носиоци осигурања

Лица која имају сопствени основ осигурања носиоци су осигурања за себе, али за и чланове својих породица који немају други основ осигурања.

Табела и графикон приказују укупан број носилаца осигурања по основима осигурања за 2017. годину, као и број чланова породице који су осигурани преко њих.

 

Основ осигурања Укупан број осигураника Носиоци Чланови
Запослена лица 2.889.675 1.774.849 1.114.826
Незапослена лица која примају накнаду 46.323 35.372 10.951
Пензионери 1.962.002 1.751.378 210.624
Самостална делатност 304.503 181.475 123.028
Пољопривредници 204.628 104.709 99.919
Осигураници на терет буџета 1.326.651 924.532 402.119
Остало 167.700 133.922 33.778
  6.901.482 4.906.237 1.995.245

 

brosig po osn osig 2017

 

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) власник је ауторских права података које објављује на својој интернет страници и исти се стављају на располагање корисницима уз стриктно поштовање одредаба Закона о здравственом осигурању и Закона о заштити података о личности, под следећим условима:

РФЗО не гарантује квалитет, тачност или потпуност расположивих података, с обзиром да су исти изведени из улазних података за матичну евиденцију РФЗО - на основу пријаве на здравствено осигурање, као и на основу извештаја здравствених установа;
РФЗО не сноси одговорност за евентуалну штету коју претрпи корисник података у вези са употребом или немогућношћу употребе презентованих података. РФЗО не сноси одговорност за евентуалну штету коју претрпи треће лице услед ненаменског коришћења података од стране корисника;
Корисник података обавезује се да употребљава презентоване податке у складу са овим условима „какви јесу“, без икакаве измене, допуне или идентификације личности. Корисник се обавезује да презентоване податке користи искључиво у статистичке сврхе или за потребе научно-истраживачког рада. Приликом коришћења података у наведене сврхе или прослеђивања података другом кориснику, корисник је обавезан да на новоствореном документу назначи: „Извор података:РФЗО“ и да обавести Центар за информисање јавности РФЗО о адреси на којој је научно-истраживачки рад, статистички извештај или други документ доступан на увид;
Најстрожије је забрањено коришћење презентованих података у комерцијалне сврхе без посебне писмене сагласности и уговора са РФЗО-ом;
Корисник се обавезује да презентоване податке користи у складу са наведеним условима и искључиво је материјално и кривично одговоран за ненаменско коришћење података.

Свака употреба ових података означава да прихватате наведене услове.

За додатне информације, молимо контактирајте: Републички фонд за здравствено осигурање, Центар за информисање јавности, Јована Мариновића 2, 11000 Београд, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 0700/333-443