ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Састав Централне комисије за лекове:

1. проф. др Љиљана Гојковић-Букарица, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Медицински факултет Универзитета у Београду,    председник,
2. НС прим. др сци. мед. Даворин Радосављевић, проф., Институт за онкологију и радиологију Србије, потпредседник,
3. пуковник проф. др сц. мед. Ранко Раичевић, Војномедицинска академија, Клиника за неурологију, члан,
4. проф. др Радмила Величковић Радовановић, продекан Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан,
5. проф. др Милика Ашанин, Клинички центар Србије, члан,
6. проф. др Светозар Путник, Клинички центар Србије, Клиника за кардиохирургију, члан,
7. проф. др Нада Томановић, Институт за патологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан,
8. доц. др Синиша Дучић, Универзитетска дечја клиника, члан,
9. доц. др Марко Ерцеговац, Клинички центар Србије, Ургентни центар, члан,
10. асс. др сци. мед. Марија Бранковић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, члан,
11. проф. др Катарина Вучићевић, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију, члан.

 

 

 

Комисије РФЗО

Комисије (I)

Стручне поткомисије за лекове

Комисије (II)