Добровољно здравствено осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање Србије обавља послове добровољног здравственог осигурања са циљем да грађанима омогући да, под најповољнијим условима, обезбеде права која нису обухваћена обавезним здравственим осигурањем.

Добровољно здравствено осигурање РФЗО је намењено особама које имају обавезно здравствено осигурање, али желе

  • другу врсту здравствених услуга од оних које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем

  • већи обим и садржај здравствених услуга од оних које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем

  • виши стандард здравствених услуга

Добровољним здравственим осигурањем у РФЗО можете остварити:

  • Прaво на рефундацију трошкова стоматолошке здравствене заштите код Вашег стоматолога

  • Право на уговорене накнаде за случај постављених дијагноза за тежу болест и извршену хируршку интервенцију

  • Право на уговорену накнаду за случај болничког лечења због тежих болести и хируршких интервенција

  • Право на уговорену накнаду за случај боловања због тежих болести и хируршких интервенција

  • Право на уговорену накнаду за случај болничког лечења без обзира на узрок

  • Право на рефундацију трошкова хитне и неодложне здравствене заштите за време пута и боравка у иностранству

 

Водите рачуна о свом здрављу. Здрава исхрана, умерена физичка активност и периодични прегледи представљају одличну превенцију болести па су један од основа здравог живота у данашњем друштву.