ИД број лекара

 

Образац за пријаву/промену/одјаву у евиденцији ИД бројева лекара "Образац ИД броја" можете преузети овде:

pdf Образац ИД броја

Уговор о коришћењу јединственог идентификационог броја лекара можете преузети у форматима .doc и .pdf

Штамбиљ ИД броја је облика елипсе, димензија 47 x 18 мм, исписан ћириличним писмом, у фонту Times New Roman, величине слова 10.

Изглед штамбиља можете преузети pdf овде.