Уговарање здравствених услуга из области патохистолошких анализа - молекуларне методе у патохистологији и области цитогенетике и молекуларне генетике

Јавни позив за 2024. годину можете погледати овде.

Понуду за закључивање уговора за 2024. годину можете погледати овде.

Модел уговора за 2024. годину можете погледати овде.