ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Састав Централне комисије за лекове:

1. проф. др Јелена Друловић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за неурологију, председник
2. НС прим. др. сци. мед. Даворин Радосављевић, проф., Институт за онкологију и радиологију Србије, потпредседник,
3. проф. др Весна Томић – Спирић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за алергологију и имунологију, члан,
4. проф. др Милош Жарковић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, члан,
5. проф. др Драгана Вујић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“, члан,
6. проф. др Тамара Миловановић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
7. доц. др Софија Глумац, Институт за патологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан,
8. проф. др Арсен Ристић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за кардиологију, члан,
9. проф. др Зоран Џамић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за урологију, члан,
10. асс. др сци. мед. Марија Бранковић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, члан,
11. проф. др Катарина Вучићевић, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију, члан.

 

 

 

Комисије РФЗО

Комисије (I)

Стручне поткомисије за лекове

Комисије (II)