Број пријава и одјава

Пријава на здравствено осигурање обавља се у надлежној филијали, односно испостави РФЗО, подношењем неопходне документације. Приликом пријаве осигураници добијају здравствену књижицу на основу које остварују права из обавезног здравственог осигурања.

Графикон приказује укупан број осигураника који су се пријавили на здравствено осигурање у периоду од 2007. до 2017. године:

 brprijava2014

Приликом престанка, односно промене основа осигурања (нпр. заснивање/престанак радног односа, пензионисање, ...), осигураници се одјављују са претходног осигурања. Одјава се обавља у надлежној филијали, односно испостави РФЗО.

Графикон приказује број одјава са здравственог осигурања у периоду од 2007. до 2017. године:

brodjava2014

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) власник је ауторских права података које објављује на својој интернет страници и исти се стављају на располагање корисницима уз стриктно поштовање одредаба Закона о здравственом осигурању и Закона о заштити података о личности, под следећим условима:

РФЗО не гарантује квалитет, тачност или потпуност расположивих података, с обзиром да су исти изведени из улазних података за матичну евиденцију РФЗО - на основу пријаве на здравствено осигурање, као и на основу извештаја здравствених установа;
РФЗО не сноси одговорност за евентуалну штету коју претрпи корисник података у вези са употребом или немогућношћу употребе презентованих података. РФЗО не сноси одговорност за евентуалну штету коју претрпи треће лице услед ненаменског коришћења података од стране корисника;
Корисник података обавезује се да употребљава презентоване податке у складу са овим условима „какви јесу“, без икакаве измене, допуне или идентификације личности. Корисник се обавезује да презентоване податке користи искључиво у статистичке сврхе или за потребе научно-истраживачког рада. Приликом коришћења података у наведене сврхе или прослеђивања података другом кориснику, корисник је обавезан да на новоствореном документу назначи: „Извор података:РФЗО“ и да обавести Центар за информисање јавности РФЗО о адреси на којој је научно-истраживачки рад, статистички извештај или други документ доступан на увид;
Најстрожије је забрањено коришћење презентованих података у комерцијалне сврхе без посебне писмене сагласности и уговора са РФЗО-ом;
Корисник се обавезује да презентоване податке користи у складу са наведеним условима и искључиво је материјално и кривично одговоран за ненаменско коришћење података.

Свака употреба ових података означава да прихватате наведене услове.

За додатне информације, молимо контактирајте: Републички фонд за здравствено осигурање, Центар за информисање јавности, Јована Мариновића 2, 11000 Београд, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 0700/333-443