Број осигураника

У Србији је, закључно са 31.12.2017. године, било обавезно здравствено осигурано 6.901.482 грађана што можете видети у табели где је приказан укупан број осигураника по филијалама:

Филијала Број осигураника по филијалама
Филијала Суботица 171.981
Филијала Зрењанин 171.916
Филијала Кикинда 129.807
Филијала Панчево 272.914
Филијала Сомбор 174.283
Филијала Нови Сад 596.735
Филијала Сремска Митровица 285.861
Филијала Шабац 276.282
Филијала Ваљево 152.415
Филијала Смедерево 182.567
Филијала Пожаревац 157.940
Филијала Крагујевац 278.137
Филијала Јагодина 195.023
Филијала Бор 112.933
Филијала Зајечар 93.213
Филијала Ужице 270.979
Филијала Чачак 196.905
Филијала Краљево 154.726
Филијала Крушевац 210.837
Филијала Ниш 361.399
Филијала Прокупље 81.480
Филијала Пирот 82.525
Филијала Лесковац 197.788
Филијала Врање 201.262
Филијала Приштина 40.938
Филијала Косовска Митровица 46.185
Филијала Гњилане 22.310
Филијала Београд 1.653.211
Филијала Нови Пазар 128.930
УКУПНО 6.901.482
 
brosig po osn osig2-2014

 

 По основу запослености осигурано је 2.889.675 лица, што чини 42% од укупног броја обавезно осигураних лица, а од тог броја носиоца осигурања има 1.774.849 док је 1.114.826 лица која су осигурана преко њих. На другом месту по броју осигураника у односу на основ осигурања су пензионери, којих је 1.962.002, односно 28%, а на трећем лица чије се осигурање финасира из буџета Републике Србије, а којих је 1.326.651 тј. 19%.

 

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) власник је ауторских права података које објављује на својој интернет страници и исти се стављају на располагање корисницима уз стриктно поштовање одредаба Закона о здравственом осигурању и Закона о заштити података о личности, под следећим условима:
РФЗО не гарантује квалитет, тачност или потпуност расположивих података, с обзиром да су исти изведени из улазних података за матичну евиденцију РФЗО - на основу пријаве на здравствено осигурање, као и на основу извештаја здравствених установа;
РФЗО не сноси одговорност за евентуалну штету коју претрпи корисник података у вези са употребом или немогућношћу употребе презентованих података. РФЗО не сноси одговорност за евентуалну штету коју претрпи треће лице услед ненаменског коришћења података од стране корисника;
Корисник података обавезује се да употребљава презентоване податке у складу са овим условима „какви јесу“, без икакаве измене, допуне или идентификације личности. Корисник се обавезује да презентоване податке користи искључиво у статистичке сврхе или за потребе научно-истраживачког рада. Приликом коришћења података у наведене сврхе или прослеђивања података другом кориснику, корисник је обавезан да на новоствореном документу назначи: „Извор података:РФЗО“ и да обавести Центар за информисање јавности РФЗО о адреси на којој је научно-истраживачки рад, статистички извештај или други документ доступан на увид;
Најстрожије је забрањено коришћење презентованих података у комерцијалне сврхе без посебне писмене сагласности и уговора са РФЗО-ом;
Корисник се обавезује да презентоване податке користи у складу са наведеним условима и искључиво је материјално и кривично одговоран за ненаменско коришћење података.
Свака употреба ових података означава да прихватате наведене услове.
За додатне информације, молимо контактирајте: Републички фонд за здравствено осигурање, Центар за информисање јавности, Јована Мариновића 2, 11000 Београд, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 0700/333-443