Извештај о раду заштитника права осигураних лица

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку зaштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“ број 68/13).

У складу са наведеним Правилником, послове заштите права осигураних лица у самој здравственој установи обавља запослени у Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО)-заштитник права осигураних лица.

Канцеларије заштитника права осигураних лица отпочеле су са радом 10.12.2013.године у здравственим установама на подручју Филијале за град Београд, док су канцеларије у здравственим установама на подручју осталих филијала отпочеле са радом  27.01.2014.године.

Обраћање  в.д. директора РФЗО, др Верице Лазић, осигураницима у вези са радом заштитника права осигураних лица можете погледати ОВДЕ.

Извештаје о раду заштитника права осигураних лица можете погледати ОВДЕ.