Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1501958*****6 20.05.2020 20.06.2020
2 1303967*****4 20.05.2020 22.06.2020
3 1007980*****6 22.05.2020 23.06.2020
4 2707976*****9 22.05.2020 23.06.2020
5 2510986*****6 13.02.2020 03.07.2020
6 2508963*****2 13.02.2020 03.07.2020
7 0501969*****2 14.02.2020 10.07.2020
8 0402977*****0 14.02.2020 10.07.2020
9 0112977*****2 14.02.2020 13.07.2020
10 2908948*****9 14.02.2020 13.07.2020
11 0110958*****1 14.02.2020 13.07.2020
12 1710948*****4 14.02.2020 13.07.2020
13 0403952*****9 14.02.2020 13.07.2020
14 2403942*****5 14.02.2020 13.07.2020
15 1905954*****4 14.02.2020 13.07.2020
16 0902958*****0 14.02.2020 13.07.2020
17 0409981*****6 20.05.2020 20.08.2020
18 2207959*****6 20.05.2020 20.08.2020
19 2511937*****9 25.05.2020 24.08.2020
20 2206954*****5 25.05.2020 29.08.2020
21 1308959*****5 21.05.2020 25.10.2020