Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2411948*****0 15.01.2020 26.05.2020
2 0101949*****6 20.05.2020 20.06.2020
3 1002954*****1 20.05.2020 20.06.2020
4 1410933*****9 20.05.2020 21.06.2020
5 0709957*****0 20.05.2020 21.06.2020
6 0105965*****1 16.02.2020 22.06.2020
7 2909962*****3 20.05.2020 22.06.2020
8 0905954*****8 06.09.2019 17.08.2020