Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1811950*****8 20.05.2020 22.06.2020
2 0701970*****2 21.05.2020 23.06.2020
3 0101970*****3 21.05.2020 23.06.2020
4 0110961*****8 22.05.2020 24.06.2020
5 1311956*****7 23.05.2020 24.06.2020
6 2110002*****2 21.05.2020 25.06.2020
7 0106943*****8 21.05.2020 25.06.2020
8 0912944*****9 22.05.2020 26.06.2020
9 0609940*****9 25.05.2020 29.06.2020
10 0106952*****7 25.05.2020 29.06.2020
11 2510986*****6 13.02.2020 03.07.2020
12 0708975*****3 14.02.2020 06.07.2020
13 0909955*****3 14.02.2020 10.07.2020
14 0402977*****0 14.02.2020 10.07.2020
15 0501969*****2 14.02.2020 10.07.2020
16 2406962*****8 14.02.2020 10.07.2020
17 0112977*****2 14.02.2020 13.07.2020
18 1405947*****3 14.02.2020 13.07.2020
19 0801977*****7 14.02.2020 13.07.2020
20 2307952*****0 14.02.2020 13.07.2020
21 1905954*****4 14.02.2020 13.07.2020
22 2403942*****5 14.02.2020 13.07.2020
23 0403952*****9 14.02.2020 13.07.2020
24 2309968*****3 14.02.2020 13.07.2020
25 1710948*****4 14.02.2020 13.07.2020
26 2908948*****9 14.02.2020 13.07.2020
27 2507969*****8 14.02.2020 13.07.2020
28 0902958*****0 14.02.2020 13.07.2020
29 2803958*****4 14.02.2020 13.07.2020
30 1206954*****8 20.05.2020 20.07.2020
31 2305965*****0 20.05.2020 20.07.2020
32 2202960*****6 20.05.2020 20.07.2020
33 0305972*****6 25.05.2020 30.07.2020