Доц. Др Сања Радојевић-Шкодрић у посети филијали Зрењанин и испостави РФЗО-а Нови Бечеј

Вршилац дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање доц. др Сања Радојевић-Шкодрић обишла је у склопу редовних активности плана обиласка филијала и испостава Републичког фонда за здравствено осигурање, филијалу у Зрењанину и испоставу у Новом Бечеју.

Разлог одласка је обилазак филијале и разговор о ситуацији у филијали, као и преглед на лицу места испоставе Нови Бечеј а везано за стање просторија ове испоставе.

У филијали Зрењанин је разговарано са директором филијале, Игором Достанићем, који је упознао са ситуацијом у филијали-радом стручних служби, стањем објекта и проблемима који постоје, изнео је предлоге за одређена кадровска решења и предлоге за другачије организовање служби, упознао је са сарадњом са здравственим установама на територији филијале Зрењанин, као и са сарадњом са локалном самоуправом. После овог разговора в.д директора РФЗО је обишла зграду и упознала се за запосленима и у директном разговору се информисала о условима рада и проблемима које запослени имају.

Извештај о обиласку филијала Ужице и Чачак

У склопу редовних активности, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доц. др Сања Радојевић Шкодрић посетила је филијалу за Златиборски округ са седиштем у Ужицу, као и филијалу за Моравички округ са седиштем у Чачку. Током посете, в.д. директора се упознала са радом и проблемима запослених у филијалама и припадајућим испоставама, као и проблемима осигураника на територији ових филијала, а све у циљу сагледавања предуслова за унапређење система како би исти постао ефикаснији и у сваком тренутку на услузи грађанима.

Објављени су јавни позиви за закључивање уговора

Републички фонд за здравствено осигурање објавио је јавни позив за закључивање уговора са:

РФЗО и Министарство здравља настављају добру праксу ангажовања иностраних стручњака

Добра пракса довођења иностраних медицинских стручњака за обављање интервенција које ће бити обављене у нашој земље, а о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, наставља се и у 2018.години. Тако је већ за јануар одобрено ангажовање стручњака из САД-а и Велике Британије који ће оперисати наше најмлађе пацијенте.

Реч је о доласку кардиохирурга prof. dr Christopher Baird-а из Boston Children Hospital, САД, који ће у периоду 17.01.-20.01.2018.године обавити комплексне кардиохируршке интервенције код 4 пацијента у Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ у Београду.

Такође, у периоду 21.01.-24.01.2018.године, кардиохирург проф. др Martin Kostolny-a iz Great Ormond Street Hospital, Лондон, Енглеска, обавиће комплексне кардиохируршке интервенције код 3 пацијента у Универзитетској дечјој клиници у Београду.

Подсећамо da je u 2017. години, РФЗО је одобрио и финансирао ангажовање шест иностраних стручњака из Енглеске, Немачке и Италије (операције комлексних урођених срчаних мана) у Универзитетској дечјој клиници и ИКВБ „Дедиње“, као и неурохирурга из Италије и Хрватске ради извођења неурохируршких операција у КЦС. На овај начин је успешно оперисано 7 педијатријских и 22 адултна пацијената на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Министарство здравља и Републички фонд за здравствено осигурање na овај начин настављају довођење иностраних стручњака и на тај начин омогућавају стицање нових знања домаћих стручњака, осигураном лицу омогућава лечење у својој земљи и постиже уштеда финансијских средстава, која могу бити употребљена за лечење других пацијената.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала и даваоце здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2018. године да издају лекове, медицинско-техничка помагала и пружају услуге БМПО, на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2017. годину, до закључења уговора за 2018. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2017. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2017. године;
3) да намеравају да закључе уговор са Републичким фондом за 2018. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО који нема намеру да закључи уговор за 2018. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2017. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2017. години.

ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ