Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2018. године

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2019. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Обавештење у вези са пресељењем испоставе Стари Град

Обавештавамо Вас да ће од 17.01.2019. године Испостава Стари град радити на новој локацији у ул. Војводе Вука бр.10.

Обавештење

Објављени јавни позиви за закључивање уговора за 2019. годину са здравственим установама у приватном власништву за пружање здравствених услуга БМПО, операцију катаракте и са приватним апотекама.

Јавни позиви, са моделима уговора и моделима понуда, налазе се на банеру "Даваоци здравствених услуга", на падајућој листи за одговарајућу врсту здравствених услуга.

Директорка РФЗО-а проф. Др Сања Радојевић Шкодрић посетила филијалу у Панчеву

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање проф. Др Сања Радојевић-Шкодрић обишла је данас Филијалу РФЗО-а у Панчеву, што је уједно почетак и прва посета руководства РФЗО-а мрежи филијала и испостава у 2019. години. Заједно са директором Филијале Панчево Драгом Терзићем, директорка је обишла просторије, упознала се са актуелном проблематиком и могућим решењима актуелних проблема. У разговору са запосленима обавештена је о раду и функционисању филијале док је од присутних осигураника обавештена о могућностима унапређења квалитета услуга.

Обавештење апотекама и даваоцима здравственим услуга БМПО

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке  и даваоце  здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2019. године да издају лекове и пружају услуге БМПО, на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2018. годину, до закључења уговора за 2019. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2018. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2018. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2019. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО који нема намеру да закључи уговор за 2019. годину, може да се закључи анекс уговора о продужењу важења уговора за 2018. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2018. години.