Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Месечни износ доприноса за укључење у обавезно здравствено осигурање за 2020.годину је 2.657,50 дин