Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 13:44)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 13:02)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 10:21)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 15:39)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 14:12)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 08:57)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 18:01)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.05.2021 11:25)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 09:25)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 14:09)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 10:32)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 11:52)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 13:23)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 16:44)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2019 17:58)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.05.2021 12:35)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.05.2021 13:41)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 11:47)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 13:42)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 08:28)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 11:14)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 07:29)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.05.2021 12:29)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 13:08)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 13:13)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 18:46)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2021 10:56)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.05.2021 13:41)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 13:22)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 19:54)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.05.2021 11:39)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 13:35)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 15:02)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 08:10)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 15:50)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.05.2021 10:25)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 07:25)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 09:24)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 15:07)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2021 19:48)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције