Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.11.2020 12:12)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 12:21)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.11.2020 08:59)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 12:00)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 12:59)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 07:00)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 10:28)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.11.2020 08:35)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 08:51)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 13:02)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 12:06)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 09:24)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 08:55)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.11.2020 08:27)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.03.2020 12:09)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.11.2020 14:45)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 10:59)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.11.2020 09:53)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 11:11)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.11.2020 10:52)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.11.2020 18:48)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.11.2020 07:49)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.11.2020 11:44)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 10:40)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 13:04)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.11.2020 07:23)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.11.2020 14:19)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.11.2020 12:17)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 11:06)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 10:45)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 08:58)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 11:51)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 10:17)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.11.2020 16:09)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.11.2020 09:15)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 12:31)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 12:55)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.08.2020 12:36)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.11.2020 12:35)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције