Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 11:11)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 13:03)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.05.2022 10:04)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.05.2022 09:33)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.05.2022 13:57)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:51)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 09:39)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 18:11)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2022 23:26)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 10:25)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.05.2022 15:18)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.05.2022 13:58)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.05.2022 10:53)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:15)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 17:59)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 10:42)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.05.2022 14:27)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:58)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 10:16)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:28)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 11:23)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 10:42)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2022 08:33)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.05.2022 12:58)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:46)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 11:10)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:19)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.05.2022 11:47)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 10:46)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 06:54)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:08)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 22:50)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:56)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:36)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 13:07)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 14:17)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 11:04)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 13:32)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 12:02)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.05.2022 07:06)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 10:48)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 13:43)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.05.2022 20:30)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције